[صفت]

offside

/ɔfsaɪd/
قابل مقایسه

1 آفساید (فوتبال)

[اسم]

offside

/ɔfsaɪd/
قابل شمارش

2 آفساید (فوتبال)

3 سمت راست اتومبیل (بریتانیا) سمت راننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان