[اسم]

ohmmeter

/ˈoʊmmiːtər/
قابل شمارش

1 اهم‌سنج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان