[اسم]

ohmmeter

/ˈoʊmmiːtər/
قابل شمارش

1 اهم‌سنج

معادل ها در دیکشنری فارسی: اهم‌متر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان