[اسم]

oil

/ɔɪl/
غیرقابل شمارش

1 روغن

معادل ها در دیکشنری فارسی: چربی روغن
مترادف و متضاد grease lubricant
olive/vegetable/sunflower ... oil
روغن زیتون/سبزیجات/آفتابگردان و...
 • Fish oils are supposed to help relieve arthritis.
  روغن ماهی به تسکین بخشیدن (درد) آرتروز کمک می‌کند.

2 رنگ روغن

in oils
با رنگ روغن
 • 1. a painting done in oils
  1. نقاشی کشیده‌شده با رنگ روغن
 • 2. landscapes in oil
  2. مناظر (نقاشی‌شده با) رنگ روغن

3 نفت

معادل ها در دیکشنری فارسی: نفتی نفت
to discover/find oil
نفت کشف کردن/پیدا کردن
 • Oil was discovered in Saudi Arabia in 1938.
  نفت در سال 1938 در عربستان صعودی کشف شد.
to hit/strike oil
به نفت رسیدن
 • The Ohio Oil Company struck oil on May 3rd.
  شرکت نفت اوهایو در سوم ماه مه به نفت رسید.
to extract oil
نفت استخراج کردن
 • the difficult process of extracting the oil
  پروسه دشوار استخراج کردن نفت
crude/refined/heavy/light oil
نفت خام/تصفیه‌شده/سنگین/سبک
 • 1. the price of crude oil
  1. قیمت نفت خام
 • 2. They had exported refined oil.
  2. آنها نفت تصفیه‌شده صادر کرده بودند.

4 نقاشی رنگ روغن

Among the more important Turner oils was ‘Venus and Adonis’.
از جمله مهم‌ترین نقاشی‌های رنگ روغن "ترنر" تابلوی "ونوس و آدونیس" بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان