[اسم]

okra

/ˈoʊkrə/
غیرقابل شمارش

1 بامیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: بامیه
مترادف و متضاد bhindi ladies’ fingers
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان