[اسم]

okapi

/oʊˈkɑːpi/
قابل شمارش

1 زرافه گردن‌کوتاه اکاپی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان