[اسم]

ointment

/ˈɔɪnt.mənt/
غیرقابل شمارش

1 پماد مرهم

معادل ها در دیکشنری فارسی: پماد مرهم
مترادف و متضاد cream
  • 1.eye ointment
    1. پماد چشم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان