[اسم]

oneness

/wˈʌnnəs/
قابل شمارش

1 یگانگی وحدانیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: وحدانیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان