[اسم]

pantry

/ˈpæntri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گنجه خوراکی پستو

مترادف و متضاد larder
  • 1.There’s bread and cheese in the pantry.
    1. نان و پنیر در گنجه خوراکی موجود است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان