[صفت]

papal

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وابسته به پاپ پاپی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان