[اسم]

paparazzi

/ˌpæpəˈrætsi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عکاسان پاپاراتزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان