[اسم]

paper clip

/ˈpeɪpər klɪp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گیره کاغذ

معادل ها در دیکشنری فارسی: گیره کاغذ
  • 1.Keep a handful of paper clips readily.
    1. یک مشت گیره کاغذ دم دست نگه دارید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان