[اسم]

paper mill

/pˈeɪpɚ mˈɪl/
قابل شمارش

1 کارخانه کاغذسازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کارخانه کاغذسازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان