[اسم]

paparazzo

/pˌɑːpɚɹˈɑːtsoʊ/
قابل شمارش
[جمع: Paparazzi]

1 عکاس (ستارگان سینما و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان