[اسم]

papa

/ˈpɑːpə/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بابا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بابا پاپا
مترادف و متضاد dad Father
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان