[اسم]

pants

/pænts/
غیرقابل شمارش

1 شلوار

مترادف و متضاد trousers
  • 1. a pair of brown pants
    1 . یک دست شلوار قهوه‌ای
کاربرد اسم pants به معنای شلوار
معادل اسم pants در فارسی "شلوار" است. trousers یا شلوار به نوعی از لباس گفته می شود که از کمر تا مچ پا را (هر پا را بطور جداگانه) پوشش می دهد. مثال:
"a pair of brown pants" (یک دست شلوار قهوه ای)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان