[اسم]

pants

/pænts/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شلوار

معادل ها در دیکشنری فارسی: شلوار
مترادف و متضاد trousers
  • 1.Cecilie needs some new pants and vests.
    1. "سیسیلی" به چند شلوار و جلیقه نیاز دارد.
  • 2.Why aren't you wearing any pants, David?!
    2. چرا شلوار نپوشیده‌ای، دیوید؟!
a pair of brown pants
یک دست شلوار قهوه‌ای
کاربرد اسم pants به‌معنای شلوار
معادل اسم pants در فارسی "شلوار" است. trousers یا شلوار به نوعی از لباس گفته می‌شود که از کمر تا مچ پا را (هر پا را به‌طور جداگانه) پوشش می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان