[اسم]

pantyhose

/ˈpænt.iːˌhoʊz/
قابل شمارش

1 جوراب شلواری

مترادف و متضاد tights
  • 1. She bought a new pair of pantyhose.
    1 . او یک جوراب شلواری جدید خرید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان