[صفت]

paramount

/ˈpærəmaʊnt/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برتر زیاد، سرآمد، مهمترین

مترادف و متضاد foremost supreme
  • 1.Safety is paramount.
    1. امنیت مهمترین (چیز) است.
  • 2.This matter is of paramount importance.
    2. این موضوع اهمیت بسیاری دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان