[صفت]

pelvic

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وابسته به لگن خاصره لگنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان