[صفت]

pelvic

قابل مقایسه

1 وابسته به لگن خاصره لگنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان