[اسم]

pelvis

/ˈpɛlvəs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استخوان لگن

معادل ها در دیکشنری فارسی: لگن خاصره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان