[اسم]

Pena

/pˈiːnə/
غیرقابل شمارش

1 پنا (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان