[اسم]

Pena

/pˈiːnə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پنا (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان