[اسم]

perforation

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ایجاد سوراخ عمل سوراخ کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان