[اسم]

perforator

/pˈɜːfoːɹˌeɪɾɚ/
قابل شمارش

1 دستگاه سوراخ‌کن پرفراتور

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرفراتور سوراخ‌کن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان