[اسم]

performance-enhancing drugs

/pɚfˈoːɹmənsɛnhˈænsɪŋ dɹˈʌɡz/
قابل شمارش

1 داروهای نیروزا

معادل ها در دیکشنری فارسی: داروی نیروزا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان