[صفت]

perfumed

/pˈɜːfjuːmd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more perfumed] [حالت عالی: most perfumed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معطر عطرآگین، عطری

معادل ها در دیکشنری فارسی: معطر عطرآگین عطری
formal
مترادف و متضاد scented
a perfumed breeze
نسیمی عطرآگین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان