[اسم]

the performing arts

/pərˌfɔːrmɪŋ ˈɑːrts/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هنرهای نمایشی

  • 1.Tickets to the theater are a perfect gift for someone who loves the performing arts.
    1. بلیت تئاتر هدیه‌ای عالی برای کسی است که عاشق هنرهای نمایشی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان