[قید]

perforce

/pˈɜːfoːɹs/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به‌ناچار ناگزیر، اجبارا

معادل ها در دیکشنری فارسی: اضطراراً بالاجبار به ناچار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان