[صفت]

personal

/ˈpɜr.sən.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more personal] [حالت عالی: most personal]

1 شخصی خصوصی

مترادف و متضاد private general
  • 1.I can only speak from my personal experience.
    1 . من فقط می‌توانم از تجربه شخصی‌ام صحبت کنم.
  • 2.Remember to take all your personal belongings with you as you leave the plane.
    2 . وقتی که هواپیما را ترک می‌کنی، یادت باشد (که) تمام وسایل شخصی‌ات را با خود ببری.
  • 3.We know very little about his personal life.
    3 . از زندگی خصوصی او خیلی کم می‌دانیم.

2 فردی

مترادف و متضاد individual
personal qualities
ویژگی‌های فردی
personal hygiene
بهداشت فردی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان