[اسم]

perusal

/pəˈruzəl/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مطالعه (دقیق) بررسی، بازبینی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مطالعه مرور
مترادف و متضاد examination review
  • 1.a two-month perusal of the movie script
    1. بررسی دو ماهه فیلمنامه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان