[صفت]

pervasive

/pərˈveɪsɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more pervasive] [حالت عالی: most pervasive]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نافذ فراگیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: همه‌گیر
مترادف و متضاد extensive prevalent
  • 1.a pervasive and dangerous habit
    1. یک عادت فراگیر و خطرناک
  • 2.a pervasive influence
    2. تاثیری نافذ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان