[اسم]

perversity

/pɚvˈɜːsɪɾi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لجاجت لجبازی

2 انحراف کژراهی، گمراهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان