[اسم]

phlegm

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خلط بلغم

معادل ها در دیکشنری فارسی: خلط
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان