[اسم]

phlox

/flˈɑːks/
قابل شمارش

1 فلوکس (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلوکس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان