[صفت]

phobic

/ˈfoʊbɪk/
غیرقابل مقایسه

1 هراسی تشویشی

[اسم]

phobic

/ˈfoʊbɪk/
قابل شمارش

2 هراس

  • 1.cat phobics
    1. گربه‌هراس‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان