[اسم]

phoenix

/ˈfinɪks/
قابل شمارش

1 ققنوس

معادل ها در دیکشنری فارسی: ققنوس
  • 1.phoenix is a legendary bird, but some believe in its existence.
    1. ققنوس پرنده ای افسانه است، اما برخی به وجودش باور دارند.
توضیحاتی در رابطه با phoenix
پرنده ای که حدود 500 سال عمر می کند و سپس خود را آتش می زند و از خاکسترش دوباره بر می خیزد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان