[صفت]

predatory

/ˈpredətɔːri/
غیرقابل مقایسه

1 شکارچی (جانور) درنده

specialized
predatory species of shark
گونه‌های شکارچی کوسه

2 سودجو مخرب، سوءاستفاده‌گر

a predatory insurance sales representative
یک نماینده فروش بیمه سودجو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان