[اسم]

precondition

/pɹˌiːkəndˈɪʃən/
قابل شمارش

1 پیش‌شرط پیش‌نیاز

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیش‌شرط لازمه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان