[اسم]

precursor

/priˈkɜrsər/
قابل شمارش

1 پیشگام پیشرو، پیش درآمد

مترادف و متضاد forefather forerunner predecessor
  • 1.the precursors of the socialist movement
    1. پیشگامان جنبش سوسیالیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان