[اسم]

preconception

/prikənˈsɛpʃən/
قابل شمارش

1 تعصب پیش داوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیش‌داوری
مترادف و متضاد assumption
  • 1.It is difficult to overcome preconceptions if we are not open to new ideas.
    1. اگر ذهن مان به ایده های جدید باز نباشد فایق آمدن بر تعصبات مشکل خواهد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان