[اسم]

primary school

/ˈpraɪmeri skuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دبستان مدرسه ابتدایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرسه ابتدایی دبستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان