[اسم]

primate

/ˈpraɪmeɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کشیش ارشد اسقف اعظم

2 نخستی‌سان (جانورشناسی) نخستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نخستی‌سانان
  • 1.Primates use their hands for such tasks as swinging from branches.
    1. نخستی‌سانان از دست‌هایشان برای انجام کارهایی مانند تاب خوردن از شاخه درختان استفاده می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان