[صفت]

proposed

/prəˈpoʊzd/
غیرقابل مقایسه

1 پیشنهاد شده

  • 1.The proposed road would cut right through the forest.
    1. جاده پیشنهاد شده، دقیق از میان جنگل عبور می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان