[قید]

proportionately

/prəˈpɔrʃənətli/
غیرقابل مقایسه

1 به تناسب متناسبا

  • 1. The risk of harm increases proportionately with the dose.
    1 . خطر آسیب به تناسب مقدار [دوز] افزایش می‌یابد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان