[صفت]

proscribed

/pɹəskɹˈaɪbd/
قابل مقایسه

1 قدغن ممنوع

معادل ها در دیکشنری فارسی: ممنوع محظور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان