[صفت]

psychedelic

/ˌsaɪkəˈdelɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more psychedelic] [حالت عالی: most psychedelic]

1 توهم‌زا روان‌گردان

psychedelic drugs
مواد مخدر توهم‌زا

2 سرگیجه‌آور (به‌دلیل طرح‌های پیچیده و ترکیب عجیب رنگ‌ها) سایکدلیک (طرح لباس و...)

a psychedelic T-shirt
یک تی‌شرت با مدل سایکدلیک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان