[اسم]

psychiatrist

/səˈkaɪətrəst/
قابل شمارش

1 روانپزشک

مترادف و متضاد psychoanalyst psychologist
  • 1.A well-known psychiatrist
    1 . یک روانپزشک سرشناس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان