[اسم]

psychiatry

/saɪˈkaɪətri/
غیرقابل شمارش

1 روانپزشکی

  • 1.Psychiatry the study and treatment of mental illness.
    1 . روانپزشکی مطالعه و درمان بیماری‌های ذهنی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان