[اسم]

puppet government

/pˈʌpɪt ɡˈʌvɚnmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دولت دست‌نشانده دولت پوشالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دولت پوشالی دولت دست‌نشانده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان