[اسم]

puppetry

/pˈʌpɪtɹi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نمایش عروسکی عروسک گردانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نمایش عروسکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان