[صفت]

quirky

/ˈkwɜːrki/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: quirkier] [حالت عالی: quirkiest]

1 عجیب و غریب غیرعادی، نامعمول

مترادف و متضاد peculiar
  • 1. a quirky sense of humor
    1 . حس شوخ‌طبعی نامعمول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان