[صفت]

quizzical

قابل مقایسه

1 شگفت‌زده مبهوت، هاج‌وواج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان